Sexua

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera

EstatuaGizonezkoaEmakumezkoaGuztira
Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan4948,05352,0102100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak7349,37550,7148100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak4559,23140,876100,0
Espainia5753,84946,2106100,0
Pakistan7086,41113,681100,0
Kolonbia1131,42468,635100,0
Maroko3271,11328,945100,0
Portugal1885,7314,321100,0
Bolibia428,61071,414100,0
Dominikar Errepublika220,0880,010100,0
Guztira44656,434543,6791100,0
Iturria: