Aldagai ezberdinen arabera

Sexua

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera

EstatuaGizonezkoaEmakumezkoaGuztira
Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan00,01100,01100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak16751,715648,3323100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak945,01155,020100,0
Espainia2243,12956,951100,0
Portugal4100,000,04100,0
Errumania240,0360,05100,0
Argentina150,0150,02100,0
Maroko350,0350,06100,0
Ekuador240,0360,05100,0
Kolonbia342,9457,17100,0
Guztira23547,825752,2492100,0
Iturria: 

Adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera

Estatua0 eta 16 urte artean17 eta 35 urte artean36 eta 64 urte artean65 urte edo gehiagoGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan00,01100,000,000,01100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak5717,612338,113140,6123,7323100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak00,0630,01260,0210,020100,0
Espainia611,82447,11631,459,851100,0
Portugal00,000,04100,000,04100,0
Errumania00,0480,0120,000,05100,0
Argentina00,000,02100,000,02100,0
Maroko00,0583,3116,700,06100,0
Ekuador00,0480,0120,000,05100,0
Kolonbia114,3457,1228,600,07100,0
Guztira7114,419740,020441,5204,1492100,0
Iturria: 

Batez Besteko Adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera

EstatuaBatez bestestekoa
Udalerrian bertan28,8
Gipuzkoako gainerako udalerriak33,7
Euskal Herriko gainerako herrialdeak41,9
Espainia35,5
Portugal46,0
Errumania36,2
Argentina41,0
Maroko27,8
Ekuador28,4
Kolonbia30,0
Guztira34,5
Iturria: 

Ikasketa Maila

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera

EstatuaTitulazio gabeLehen Mailako HezkuntzaBigarren Mailako Hezkuntza IBigarren Mailako Hezkuntza IIGoi Mailako HezkuntzaEDGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan00,000,000,000,01100,000,01100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak10,3185,63510,810733,110632,85617,3323100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak00,0210,0210,0630,01050,000,020100,0
Espainia59,859,8611,81427,51529,4611,851100,0
Portugal00,0250,000,0250,000,000,04100,0
Errumania00,000,0360,0120,0120,000,05100,0
Argentina00,000,000,0150,0150,000,02100,0
Maroko00,0350,0116,7116,7116,700,06100,0
Ekuador120,000,000,0480,000,000,05100,0
Kolonbia00,0114,300,0457,1114,3114,37100,0
Guztira122,4377,55912,016032,515431,37014,2492100,0
Iturria: 

Agiri Mota

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera

EstatuaErroldan informaziorik gabeNortasun AgiriaPasaporteaAtzerritarren Identifikazio ZenbakiaGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan00,01100,000,000,01100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak257,729792,000,010,3323100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak00,01995,000,015,020100,0
Espainia23,94588,200,047,851100,0
Portugal00,0125,000,0375,04100,0
Errumania00,000,0240,0360,05100,0
Argentina00,02100,000,000,02100,0
Maroko00,0116,7233,3350,06100,0
Ekuador00,0480,000,0120,05100,0
Kolonbia00,0228,6228,6342,97100,0
Guztira285,739279,7193,95310,8492100,0
Iturria: