Batez Besteko Adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

1.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera

EstatuaBatez bestestekoa
Udalerrian bertan41,5
Gipuzkoako gainerako udalerriak52,5
Euskal Herriko gainerako herrialdeak49,8
Espainia60,3
Senegal32,9
Maroko38,1
Bulgaria39,0
Nikaragua31,7
Bolivia33,3
Errumania37,4
Guztira45,1
Iturria: