Batez besteko adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera

EstatuaBatez bestestekoa
Udalerrian bertan34,6
Gipuzkoako gainerako udalerriak34,8
Euskal Herriko gainerako herrialdeak45,8
Espainia39,4
Nikaragua35,2
Honduras29,4
Maroko28,9
Kolonbia42,0
Errumania31,7
Ekuador46,5
Guztira35,1
Iturria: