Aldagai ezberdinen arabera

Sexua

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera

EstatuaGizonezkoaEmakumezkoaGuztira
Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan1959,41340,632100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak7759,25340,8130100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak675,0225,08100,0
Espainia2357,51742,540100,0
Portugal120,0480,05100,0
Errumania480,0120,05100,0
Argentina266,7133,33100,0
Maroko880,0220,010100,0
Ekuador00,03100,03100,0
Kolonbia233,3466,76100,0
Guztira16455,813044,2294100,0
Iturria: 

Adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera

Estatua0 eta 16 urte artean17 eta 35 urte artean36 eta 64 urte artean65 urte edo gehiagoGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan2165,61031,313,100,032100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak2015,42620,08162,332,3130100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak112,5562,5112,5112,58100,0
Espainia25,0922,52152,5820,040100,0
Portugal00,0120,0360,0120,05100,0
Errumania00,0360,0240,000,05100,0
Argentina00,0266,7133,300,03100,0
Maroko110,0330,0660,000,010100,0
Ekuador00,0266,7133,300,03100,0
Kolonbia116,7233,3350,000,06100,0
Guztira5017,07826,514950,7175,8294100,0
Iturria: 

Batez Besteko Adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera

EstatuaBatez bestestekoa
Udalerrian bertan15,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak37,7
Euskal Herriko gainerako herrialdeak31,9
Espainia45,2
Portugal51,8
Errumania33,2
Argentina32,0
Maroko37,5
Ekuador31,7
Kolonbia35,0
Guztira36,5
Iturria: 

Erroldatze urtea

Oharrak:

  • Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
  • Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.

3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera

Estatua1950 aurretik1950-1959 artean1960-1969 artean1970-1979 artean1980-1989 artean1990-1999 artean2000-2009 artean2010 edo beranduagoGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan00,000,000,000,026,3412,51134,41546,932100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak00,000,000,000,096,943,13627,78162,3130100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak00,000,000,000,000,000,0225,0675,08100,0
Espainia00,000,000,000,037,512,5512,53177,540100,0
Portugal00,000,000,000,000,000,0120,0480,05100,0
Errumania00,000,000,000,000,000,0240,0360,05100,0
Argentina00,000,000,000,000,000,000,03100,03100,0
Maroko00,000,000,000,000,000,000,010100,010100,0
Ekuador00,000,000,000,000,000,000,03100,03100,0
Kolonbia00,000,000,000,000,000,000,06100,06100,0
Guztira00,000,000,000,0144,893,16421,820770,4294100,0
Iturria: 

Ikasketa Maila

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera

EstatuaTitulazio gabeLehen Mailako HezkuntzaBigarren Mailako Hezkuntza IBigarren Mailako Hezkuntza IIGoi Mailako HezkuntzaEDGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan13,100,0412,5515,600,02268,832100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak86,221,52216,95139,22720,82015,4130100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak112,500,0337,5225,0112,5112,58100,0
Espainia25,0512,5717,5922,51537,525,040100,0
Portugal360,0240,000,000,000,000,05100,0
Errumania240,000,0120,000,0120,0120,05100,0
Argentina00,000,000,000,03100,000,03100,0
Maroko440,0440,0110,000,000,0110,010100,0
Ekuador00,000,0133,3133,3133,300,03100,0
Kolonbia00,0116,7233,300,0233,3116,76100,0
Guztira258,5248,24716,08127,66522,15217,7294100,0
Iturria: 

Agiri Mota

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera

EstatuaErroldan informaziorik gabeNortasun AgiriaPasaporteaAtzerritarren Identifikazio ZenbakiaGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan618,82681,300,000,032100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak107,712092,300,000,0130100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak00,08100,000,000,08100,0
Espainia12,53997,500,000,040100,0
Portugal00,000,0240,0360,05100,0
Errumania00,000,0120,0480,05100,0
Argentina00,000,0133,3266,73100,0
Maroko00,000,0220,0880,010100,0
Ekuador00,0266,700,0133,33100,0
Kolonbia00,0583,300,0116,76100,0
Guztira175,822175,2175,83913,3294100,0
Iturria: