1.3.2.4 Grafikoa: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera