Batez besteko adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

1.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera

EstatuaBatez bestestekoa
Udalerrian bertan34,6
Gipuzkoako gainerako udalerriak47,6
Euskal Herriko gainerako herrialdeak56,3
Espainia64,1
Nikaragua31,4
Errumania31,6
Ekuador43,2
Portugal51,2
Kolonbia40,9
Honduras32,1
Guztira43,4
Iturria: