4.3.2.6 Grafikoa: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera