Aldagai ezberdinen arabera

Sexua

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera

EstatuaGizonezkoaEmakumezkoaGuztira
Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan1847,42052,638100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak14954,412545,6274100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak950,0950,018100,0
Espainia5764,83135,288100,0
Nikaragua2332,94767,170100,0
Portugal450,0450,08100,0
Maroko2175,0725,028100,0
Kolonbia746,7853,315100,0
Ekuador440,0660,010100,0
Argentina120,0480,05100,0
Guztira37853,233246,8710100,0
Iturria: 

Adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera

Estatua0 eta 16 urte artean17 eta 35 urte artean36 eta 64 urte artean65 urte edo gehiagoGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan3181,6718,400,000,038100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak4315,710337,611742,7114,0274100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak211,1422,21055,6211,118100,0
Espainia55,73337,53034,12022,788100,0
Nikaragua22,93347,13550,000,070100,0
Portugal00,0112,5675,0112,58100,0
Maroko00,02071,4828,600,028100,0
Kolonbia00,0746,7746,716,715100,0
Ekuador110,0440,0550,000,010100,0
Argentina00,0240,0360,000,05100,0
Guztira9713,728740,428940,7375,2710100,0
Iturria: 

Batez Besteko Adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera

EstatuaBatez bestestekoa
Udalerrian bertan8,8
Gipuzkoako gainerako udalerriak34,1
Euskal Herriko gainerako herrialdeak41,8
Espainia43,6
Nikaragua35,9
Portugal52,3
Maroko31,1
Kolonbia36,3
Ekuador35,1
Argentina37,6
Guztira34,9
Iturria: 

Erroldatze urtea

Oharrak:

  • Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
  • Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.

3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera

Estatua1950 aurretik1950-1959 artean1960-1969 artean1970-1979 artean1980-1989 artean1990-1999 artean2000-2009 artean2010 edo beranduagoGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan00,000,000,000,012,6513,21334,21950,038100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak00,000,000,000,09434,32910,64115,011040,1274100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak00,000,000,000,0211,1211,1738,9738,918100,0
Espainia00,000,000,000,01314,878,01112,55764,888100,0
Nikaragua00,000,000,000,000,000,01521,45578,670100,0
Portugal00,000,000,000,000,0225,0562,5112,58100,0
Maroko00,000,000,000,000,013,627,12589,328100,0
Kolonbia00,000,000,000,000,000,0533,31066,715100,0
Ekuador00,000,000,000,000,000,0770,0330,010100,0
Argentina00,000,000,000,000,0120,0120,0360,05100,0
Guztira00,000,000,000,011115,6476,614119,941157,9710100,0
Iturria: 

Ikasketa Maila

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera

EstatuaTitulazio gabeLehen Mailako HezkuntzaBigarren Mailako Hezkuntza IBigarren Mailako Hezkuntza IIGoi Mailako HezkuntzaEDGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan12,600,0410,512,612,63181,638100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak279,900,05520,19735,45419,74115,0274100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak316,700,0422,2422,2527,8211,118100,0
Espainia2831,800,02123,92123,91415,944,588100,0
Nikaragua912,900,04564,334,31217,111,470100,0
Portugal450,000,0337,5112,500,000,08100,0
Maroko1346,400,01450,013,600,000,028100,0
Kolonbia16,700,0960,0213,3320,000,015100,0
Ekuador550,000,0550,000,000,000,010100,0
Argentina120,000,0240,0120,0120,000,05100,0
Guztira12317,300,024033,815221,410715,18812,4710100,0
Iturria: 

Agiri Mota

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera

EstatuaErroldan informaziorik gabeNortasun AgiriaPasaporteaAtzerritarren Identifikazio ZenbakiaGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan1128,92565,812,612,638100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak279,924589,400,020,7274100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak00,01794,415,600,018100,0
Espainia00,08394,322,333,488100,0
Nikaragua00,011,43448,63550,070100,0
Portugal00,000,0337,5562,58100,0
Maroko00,013,613,62692,928100,0
Kolonbia00,0746,700,0853,315100,0
Ekuador00,0660,000,0440,010100,0
Argentina00,0480,000,0120,05100,0
Guztira385,440557,08311,718425,9710100,0
Iturria: