Aldagai ezberdinen arabera

Sexua

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera

EstatuaGizonezkoaEmakumezkoaGuztira
Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan660,0440,010100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak13756,810443,2241100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak1354,21145,824100,0
Espainia6051,75648,3116100,0
Nikaragua2335,44264,665100,0
Portugal6100,000,06100,0
Maroko2976,3923,738100,0
Kolonbia466,7233,36100,0
Ekuador666,7333,39100,0
Argentina583,3116,76100,0
Guztira74054,661645,41.356100,0
Iturria: 

Adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera

Estatua0 eta 16 urte artean17 eta 35 urte artean36 eta 64 urte artean65 urte edo gehiagoGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan770,0110,0220,000,010100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak8133,66727,88434,993,7241100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak416,7937,5729,2416,724100,0
Espainia1714,73631,04538,81815,5116100,0
Nikaragua57,74163,11929,200,065100,0
Portugal00,0233,3466,700,06100,0
Maroko00,02052,61642,125,338100,0
Kolonbia116,7233,3350,000,06100,0
Ekuador00,0555,6444,400,09100,0
Argentina116,7116,7350,0116,76100,0
Guztira13319,626038,424736,5375,5677100,0
Iturria: 

Batez Besteko Adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera

EstatuaBatez bestestekoa
Udalerrian bertan15,1
Gipuzkoako gainerako udalerriak27,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak37,6
Espainia40,1
Nikaragua32,1
Portugal38,8
Maroko36,6
Kolonbia36,2
Ekuador37,6
Argentina39,8
Guztira32,5
Iturria: 

Ikasketa Maila

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera

EstatuaTitulazio gabeLehen Mailako HezkuntzaBigarren Mailako Hezkuntza IBigarren Mailako Hezkuntza IIGoi Mailako HezkuntzaEDGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan330,000,0110,0110,0110,0440,010100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak114,600,04217,46426,64619,17832,4241100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak28,300,0625,0625,0625,0416,724100,0
Espainia2219,000,03731,92420,71916,41412,1116100,0
Nikaragua69,200,04772,346,246,246,265100,0
Portugal233,300,0466,700,000,000,06100,0
Maroko1950,000,01539,525,325,300,038100,0
Kolonbia233,300,0233,300,0233,300,06100,0
Ekuador222,200,0666,7111,100,000,09100,0
Argentina00,000,0233,3116,7233,3116,76100,0
Guztira10615,700,022533,211216,511416,812017,7677100,0
Iturria: 

Agiri Mota

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

4.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera

EstatuaErroldan informaziorik gabeNortasun AgiriaPasaporteaAtzerritarren Identifikazio ZenbakiaGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan220,0660,000,0220,010100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak6125,317673,000,041,7241100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak14,22187,500,028,324100,0
Espainia21,710893,100,065,2116100,0
Nikaragua00,023,13756,92640,065100,0
Portugal00,000,0116,7583,36100,0
Maroko00,012,6923,72873,738100,0
Kolonbia00,0350,000,0350,06100,0
Ekuador00,0444,400,0555,69100,0
Argentina00,0233,300,0466,76100,0
Guztira669,733549,59614,218026,6677100,0
Iturria: