Bajak estatu nagusien arabera

Orokorra

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera

EstatuaGuztira%
Udalerrian bertan4718,4
Gipuzkoako gainerako udalerriak8633,7
Euskal Herriko gainerako herrialdeak72,7
Espainia249,4
Nikaragua52,0
Errumania124,7
Ekuador62,4
Portugal00,0
Kolonbia62,2
Honduras10,4
Guztira255100,0
Iturria: 

Aldagai ezberdinen arabera

Sexua

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera

EstatuaGizonezkoaEmakumezkoaGuztira
Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan1940,42859,647100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak4855,83844,286100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak342,9457,17100,0
Espainia1250,01250,024100,0
Nikaragua120,0480,05100,0
Errumania1083,3216,712100,0
Ekuador350,0350,06100,0
Portugal050,0050,00100,0
Kolonbia466,7233,36100,0
Honduras00,01100,01100,0
Guztira14255,711344,3255100,0
Iturria: 

Adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera

EstatuaGuztira17 eta 35 urte artean36 eta 64 urte artean0 eta 16 urte artean65 urte edo gehiago
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan47100,01531,91021,32042,624,3
Gipuzkoako gainerako udalerriak86100,03034,94147,71517,400,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak7100,0342,9228,6228,600,0
Espainia24100,0833,3520,8520,8625,0
Nikaragua5100,0360,0240,000,000,0
Errumania12100,0650,0541,718,300,0
Ekuador6100,0233,3233,3233,300,0
Portugal0100,0050,000,000,0050,0
Kolonbia6100,0233,3466,700,000,0
Honduras1100,01100,000,000,000,0
Guztira255100,09336,510440,84919,293,5
Iturria: 

Batez besteko adina

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera

EstatuaBatez bestestekoa
Udalerrian bertan24,8
Gipuzkoako gainerako udalerriak32,2
Euskal Herriko gainerako herrialdeak25,9
Espainia42,0
Nikaragua36,6
Errumania35,5
Ekuador26,7
Portugal50,5
Kolonbia35,3
Honduras24,0
Guztira32,8
Iturria: 

Erroldatze urtea

Oharrak:

  • Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
  • Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.

3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera

Estatua1980-1989 artean1960-1969 artean1990-1999 artean1950-1959 artean1950 aurretik1970-1979 artean2000-2009 arteanGuztira2010 edo beranduago
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan1225,500,0612,800,000,000,0714,947100,02246,8
Gipuzkoako gainerako udalerriak55,800,089,300,000,000,01618,686100,05766,3
Euskal Herriko gainerako herrialdeak00,000,000,000,000,000,000,07100,07100,0
Espainia312,500,0312,500,000,000,014,224100,01770,8
Nikaragua00,000,000,000,000,000,000,05100,05100,0
Errumania00,000,000,000,000,000,000,012100,012100,0
Ekuador00,000,000,000,000,000,0116,76100,0583,3
Portugal00,000,000,000,000,000,000,00100,00100,0
Kolonbia00,000,0116,700,000,000,0233,36100,0350,0
Honduras00,000,000,000,000,000,000,01100,01100,0
Guztira207,800,0187,100,000,000,02811,0255100,018974,1
Iturria: 

Ikasketa maila

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera

EstatuaTitulazio gabeLehen Mailako HezkuntzaBigarren Mailako Hezkuntza IBigarren Mailako Hezkuntza IIGoi Mailako HezkuntzaEDGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan36,500,048,71226,1715,22043,546100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak00,000,02731,42124,42225,61618,686100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak00,000,000,0114,3457,1228,67100,0
Espainia625,000,0625,0520,828,3520,824100,0
Nikaragua120,000,0240,0120,0120,000,05100,0
Errumania650,000,0541,700,000,018,312100,0
Ekuador116,700,0350,000,000,0233,36100,0
Portugal0100,000,000,000,000,000,00100,0
Kolonbia00,000,0583,3116,700,000,06100,0
Honduras00,000,000,01100,000,000,01100,0
Guztira228,700,08533,55120,14618,15019,7254100,0
Iturria: 

Agiri mota

Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.

3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera

EstatuaErroldan informaziorik gabeNortasun AgiriaPasaporteaAtzerritarren Identifikazio ZenbakiaGuztira
Kop%Kop%Kop%Kop%Kop%
Udalerrian bertan919,13880,900,000,047100,0
Gipuzkoako gainerako udalerriak89,37789,500,011,286100,0
Euskal Herriko gainerako herrialdeak00,07100,000,000,07100,0
Espainia14,21979,200,0416,724100,0
Nikaragua00,000,0120,0480,05100,0
Errumania00,000,018,31191,712100,0
Ekuador00,0466,700,0233,36100,0
Portugal00,000,00100,000,00100,0
Kolonbia00,0350,000,0350,06100,0
Honduras00,000,01100,000,01100,0
Guztira218,215761,6228,65521,6255100,0
Iturria: